DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NAM GIANG

Tháng Hai 12, 2020 10:01 chiều
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NAM GIANG
TT Họ và tên Năm vào Đảng Chức vụ Chức vụ chuyên môn Phân công Ghi chú
1 13/06/1998 Bí Thư Hiệu trưởng Quản lí  
2 06/09/1998 Phó Bí thư Phó Hiệu trưởng Quản lí  
3 Vũ Thị Thuỷ 21/06/2008   CTCĐ + TP tổ 2+3 Giáo viên lớp 3  
4 Phạm Thị Thanh Hương 25/11/1999   TT tổ 1 Giáo viên lớp 1  
5 Đặng Thị Thêu 01/05/1999   TT tổ 2+3 Giáo viên lớp 2  
6 Đoàn Văn Tới 27/04/2012   TP tổ 4+5 Giáo viên lớp 4  
7 Đặng Thị Lệ Thuỷ 31/12/2009   TT tổ 4+5 Giáo viên lớp 5  
8 Nguyễn Kim Khánh 06/01/2001   Kế toán Kế toán  
9 Phạm Thanh Huyền 21/06/2008   Giáo viên Giáo viên lớp 1  
10 Trần Thị Thu Trang 02/05/2013   Giáo viên Giáo viên lớp 1  
11 Tống Thị Diệu Bình 25/08/2016   Giáo viên Giáo viên lớp 1  
12 Phạm Thị Dung 18/07/2015   Giáo viên Giáo viên lớp 2  
13 Nguyễn Thị Hiền 05/01/2008   Giáo viên Giáo viên lớp 3  
14 Lê Thị Thanh Thuỷ 24/08/2006   Giáo viên Giáo viên lớp 4  
15 Bùi Thị Ngần 2017   Giáo viên Giáo viên lớp 4  
16 Mai Thị Trà Giang 18/03/2011   Giáo viên Giáo viên lớp 5  
17 Đào Quỳnh Liên 25/08/2016   Giáo viên Giáo viên lớp 5  
18 Trần Thị Hải Yến 2017   Giáo viên Giáo viên lớp 5  
19 Đoàn Thị Phương 30/11/2015   Giáo viên Giáo viên lớp 5  
20 Đoàn Xuân Nghiên 01/04/2006   TPTĐ Giáo viên Mĩ Thuật  
21 Đoàn Thị Nhàn 18/07/2015   Giáo viên Giáo viên Âm nhạc  
22 Trần Văn Định 27/05/2016   Giáo viên Giáo viên Thể dục