LỊCH CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   THỜI GIAN SÁNG CHIỀU Thứ hai – Họp giao ban Kiểm tra nền nếp khu I Thứ ba – Tập huấn Công tác CNTT Kiểm tra công tác nuôi…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM 2016 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM 2016 (Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 năm 2016) Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Giao ban (BGH-TCM)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 NĂM 2016

Thứ  Ngày SÁNG CHIỀU 2  3/10 – Họp giao ban (BGH) –  Họp Hiệu Trưởng tại PGD (đ/c Nhài) 3   4/10 – Dự giờ khối 3 tuổi (BGH) Cập nhật dữ liệu phổ cập (Đ/c Phương)