LỊCH CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 9

Tháng Chín 12, 2017 8:36 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

THỜI GIAN SÁNG CHIỀU
Thứ hai – Họp giao ban Kiểm tra nền nếp khu I
Thứ ba – Tập huấn Công tác CNTT Kiểm tra công tác nuôi dưỡng khu II
Thứ tư – Rèn nền nếp trẻ Kiểm tra công tác nuôi dưỡng khu I
Thứ năm Kiểm tra nền nếp Điểm I Kiểm tra nền nếp Điểm II
Thứ bảy Kiểm tra công tác phổ cập Kiểm tra công tác Phổ cập
Thứ bảy Rèn nền nếp trẻ Rèn nền nếp trẻ

 

Nam Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2017

Hiệu trưởng

 

 

Đoàn Thị Nhài