BÀI THƠ: EM YÊU MIỀN NAM

Tháng Mười 18, 2016 2:41 chiều

Bài thơ: Em yêu miền nam

Miền nam có lắm dừa xanh
Có sông lắm cá chảy quanh ruộng đồng
Lúa vàng bát ngát mênh mông

Em yêu dừa ngọt, yêu đồng miền nam.

Bài thơ: Em yêu miền nam

Miền nam có lắm dừa xanh

Có sông lắm cá chảy quanh ruộng đồng

Lúa vàng bát ngát mênh mông

Em yêu dừa ngọt, yêu đồng miền nam