CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 PHUN KHỬ KHUẨN CHIỀU NGÀY 25/02/2021

Tháng Ba 17, 2021 4:50 chiều

Công tác phòng chống dịch Covid -19 phun khử khuẩn của nhà trường ở các lớp  vào chiều ngày 25/02/2021

FB_IMG_1615973853203 FB_IMG_1615973828297 FB_IMG_1615973866569 FB_IMG_1615973862921 FB_IMG_1615973870182 FB_IMG_1615973874164 FB_IMG_1615973901077 FB_IMG_1615973897282 FB_IMG_1615973878171