Thực hiện công văn 130/PGDĐT ngày 07/05/2021cuả phòng GD – ĐT Nam Trực về việc Thực hiện một số nội dung cấp bách phòng chống dịch COVID – 19

Tháng Năm 11, 2021 9:20 sáng

Thực hiện công văn 130/PGDĐT ngày 07/05/2021cuả phòng GD – ĐT Nam Trực về việc Thực hiện một số nội dung cấp bách phòng chống dịch COVID – 19. Trường MNTT Nam Giang trân trọng thông báo tới các bậc cha mẹ trẻ những nội dung sau:IMG-1496 IMG-1497 IMG-1500