TRƯỜNG MNTT NAM GIANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT KHUYẾN CÁO 5K

Tháng Năm 4, 2021 8:53 sáng

Trường MNTT Nam Giang tiêp tuc thuc hiện cac biện pháp phòng  chong  dịch covid -19 cho học sinh đo thân nhiệt, sát khuẩn và phun khử khuẩn ở các điểm trường sau dịp nghỉ lễ 30/4/2021  và 1/5/2021IMG-1433IMG-1434IMG-1435IMG-1437IMG-1438IMG-1439